Tuyển tập 180 bài tập Toán cơ bản và nâng cao và đề kiểm tra lớp 2

Tuyển tập 180 bài toán cơ bản và nâng cao lớp 2 do Phan Hà thuộc Tủ sách luyện thi sưu tầm và biên tập nhằm cung cấp cho các em học sinh lớp 2 có tài liệu để ôn tập, rèn luyện nâng cao tư duy giải toán, phát triển kỹ năng làm toán nhanh và làm quen với nhiều dạng toán chọn lọc hay và khó.

Bài 7: a) Lấy các chữ số 4, 8 làm chữ số hàng chục, các chữ số 3, 5, 7 làm chữ số hàng

đơn vị, ta có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số?…………… Hãy viết tất cả các số có hai chữ số đó:……………………………………………………………………………………………….

 • Cũng hỏi như câu a) với số có 3 chữ số mà chữ số hàng trăm là 2:……………………….

Bài 8: Từ ba chữ số 2, 4, 6 em hãy viết tất cả các số có hai chữ số:……………………………… có bao nhiêu số như vậy?…………..

Bài 9: Từ bốn chữ số 0, 1, 2, 3 em hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau:…………..

Bài 10: Từ ba chữ số 3, 5, 7 em hãy viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau:…………………

Bài 11 : a) Có bao nhiêu số có một chữ số:………………………………………………………………….

 • Có bao nhiêu số có hai chữ số :………………………………………………………………..
 • Từ 26 đến 167 có bao nhiêu số có hai chữ số?……………………………………………..
 • Có bao nhiêu số có ba chữ số?………………………………………………………………………

Bài 12: Cho số 45, sô dó thay dôi như thê nào nêu:

 1. Xóa bỏ chữ số 5:……………………………………………………………………………………….
 2. Xóa bỏ chữ số 4:………………………………………………………………………………………..

Bài 13: Cho sô a có hai chừ sô:

 1. Nếu chữ số hàng chục bớt đi 2 thì số a giảm đi bao nhiêu đơn vị?………………………..
 2. Nếu chữ số hàng chục tăng thêm 2 thì số a tăng thêm bao nhiêu?………………………..
 3. Nếu chữ số hàng chục tăng thêm 1 và chữ số hàng đơn vị giảm đi 1 thì số a thay đổi

thế nào?………..

Bài 14: Cho số 406:

 1. Nếu chữ số hàng trăm bớt đi 2 (hay thêm 2) thì số đó giảm đi (hay tăng thêm) bao

nhiêu đơn vị?………………………………

 • Số đó thay đổi như thế nào nếu đổi chỗ chữ số 0 và chữ số 6 cho nhau?……………………….

Bài 15: a) Hai số có hai chữ số có cùng chữ số hàng chục mà chữ số hàng đơn vị kém nhau 5 thì hai số đó hơn, kém nhau bao nhiêu?……………………………………………………..

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Đang tải...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đang tải...