Tuyển tập 29 đề ôn tập Toán lớp 2 cuối năm file word

Bài 1: (1 điểm) Viết tiếp các số vào chỗ chấm cho thích hợp:

  1. 216; 217; 228; ……….; …………..;
  2. 310; 320; 330; ……….; ……………;

2/ (1 điểm) Các số :  28, 81, 37, 72, 39, 93 viết theo thứ tự từ bé đến lớn chọn đáp án đúng:

  1.  37,  28,   39,  72, 93 , 81                          C.  28, 37, 39, 72, 81, 93        
  2.  93, 81,72, 39, 37, 28                               D. 39,  93,  37,  72,  28, 81

Bài 3: (1 điểm) Hoàn thành bảng sau:

Đọc số Viết số Trăm Chục Đơn vị
Bảy trăm chín mươi 790      
……………………………………………………. 935      

Bài 4: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1m               = ………dm                                              519cm      = …….m…….cm

2m 6 dm     = ……..dm                                              14m – 8m = …………

Bài 5: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

84 + 19 62 – 25 536 + 243 879 – 356

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Đang tải...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đang tải...