Tổng hợp các bài toán chọn lọc lớp 3 và lớp 4 hay

1 Các số tự nhiên và phép tính

1 Tính nhanh kết quả phép tính sau:
A = 100 – 99 + 98 – 97 + 96 – 95 + … + 50 – 49

2 Cần bao nhiêu ô vuông nhỏ đặt vào bên cân dấu “ ? ” để cân thăng bằng, Biết rằng hai cân ở trên đó đã thăng bằng.

3 Quả nào dưới đây nặng nhất?

4 Nếu 5 quả táo nặng bằng 6 quả chuối và 3 quả chuối nặng bằng 4 quả cam, thì bao nhiêu quả táo nặng bằng 16 quả cam?

5 Có 6 cậu bé cùng nhau ăn 20 cái bánh chocolate, A ăn 1 cái, B ăn 2 cái, C ăn 3 cái. D ăn nhiều hơn tất cả 5 người còn lại, Hỏi D đã ăn ít nhất bao nhiêu cái bánh?

6 An thành lập 2 số tự nhiên với các chữ số 1,2, 3, 4, 5 và 6, Cả hai số lập được đều có 3
1 lần, Án cộng hai số đó lại, Hỏi giá trị lớn nhất của tổng mà An có thể nhận được là bao nhiêu?

7 Betty đánh dấu 8 điểm màu đỏ trên một đường thẳng, Sau đó cô ấy đánh dấu thêm các điểm màu xanh da trời ở giữa khoảng trống của hai điểm màu đỏ, Cuối cùng Betty lại đánh dấu thêm các điểm màu xanh lá cây giữa hai điểm màu xanh da trời và màu đỏ, Hỏi có tất cả bao nhiêu điểm Betty đã đánh dấu (cả 3 màu)?

8 Các số 2, 3, 5,6 và 7
các số trong các ô của hàng ngang bằng tổng các số trong các ô của cột dọc, Hỏi những số nào có thể được viết vào ô ở giữa của hình chữ thập?

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ đề thi

Đang tải...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đang tải...