Tổng hợp đề thi và bài tập Toán lớp 3 ôn thi học sinh giỏi file word

 Bài 1:  Không tính kết quả cụ thể, hãy so sánh:

  1. A = abc + mn + 352

     B = 3bc + 5n + am2

  • A = a x (b+1)

     B = b x (a + 1)      (với a > b)

  • A = 28 x 5 x 30

     B = 29 x 5 x 29

Bài 2: Không tính giá trị của biểu thức hãy điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ trống:

  1. (156 + 78) x 6 ………….156 x 6 + 79 x 6
  2. (1923 – 172) x 8………….1923 x 8 – 173 x 8
  3. (236 – 54) x 7…………….237 x 7 – 54 x 7

Bài 3: Tính nhanh các giá trị biểu thức dưới đây :

   a) 576 + 678 + 780 – 475 – 577 – 679

   b) (126 + 32) x (18 – 16 – 2)

   c) 36 x 17 x 12 x 34 + 6 x 30

Bài 4: Tìm X:

   a) X x 6 = 3048 : 2  

   b) 56 : X = 1326 – 1318

Bài 5: Với 8 chữ số 8, hãy lập các sao cho tổng các số đó bằng 1000.

Bài 6: Tìm 1 số có 4 chữ số,biết rằng rằng chữ số hàng trăm gấp 3 lần chuĩư số hàng chục và gấp đôi chữ số hang nghìn đồng thời số đó là số lẻ chia hết cho 5.

Bài 7: Tìm số có 2 chữ số,biết rằng nếu viết các chữ số theo thứ tự ngược lại ta sẽ có số mới mà tổng của số phải tìm và số mới bằng 77.

Bài 8: Từ 3 chữ số 2,3,8 ta lập được 1 số có 3 chữ số là A.Từ 2 chữ số 2,8 ta lập được 1 số có 2 chữ số khau nhau là B.Tìm số A và B biết hiệu giữa A và B bằng 750.

Bài 9: Từ 3 chữ số 3,4,5 viết tất cả các số có ba chữ số (mỗi chữ số không được lặp lại)

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ đề thi

Đang tải...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đang tải...