Tuyển chọn 58 bài tập Toán lớp 3 ôn thi học sinh giỏi file word

Bài 1:  Viết số có 3 chữ số có hàng chục gấp 2 lần hàng đơn vị, hàng trăm gấp hai lần hàng chục.

Bài 2: Viết số có 3 chữ số có hàng chục gấp 3 lần hàng đơn vị, hàng trăm bằng nửa hàng chục.

…………………

Bài 3: Tính giá trị các biểu thức sau:

14 x 3 + 23 x 4                                   23 x 5 – 96 : 4       

16 x 3 + 55 : 5                                    968 : 8 – 13 x 7

69 : 3 + 21 x 4                                    36 x 3 – 29 x 2         

72 : ( 107 – 99)                                  5 x (145 – 123)

Bài 4: Có 3 bao gạo mỗi bao có 53 kg. Người ta lấy bớt ra ở mỗi bao 3 kg, số gạo còn lại đóng đều vào 6 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu kg gạo?( giải bằng 2 cách)

Bài 5: Ngày mồng 1 của một tháng nào đó rơi vào ngày chủ nhật. Hỏi:

          a) Các ngày chủ nhậ tiếp theo là những ngày nào trong tháng?

          b) Ngày cuối tháng(31) là ngày thư mấy trong tuần?

Bài 6:. Số 540 thay đổi thế nào nếu:

          a) Xóa bỏ chữ số 0?

          b) Xóa bỏ chữ số 5?

          c) Thay chữ số 4 bằng chữ số 8?

Bài 7: Số 45 thay đổi thế nào nếu?

          a) Viết thêm chữ số 0 vào bên phải số dó?

          b) Viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đó?

          c) Viết xen chữ số 0 vào giữa hai chữ số 4 và 5?

Bài 8: Tìm x, biết:

a) X là số liền sau của số 999.

b) X là số liền sau của số a.

Bài 9: Biết 16 chia cho x được 4. Hỏi 64 chia cho x được mấy? 80 chia cho x được mấy?

Bài 10. Nếu số a chia cho 5 được thương là 15, số c  chia cho 15 được thương là 5 thì tổng( a + c) chia cho 2 được thương là bao nhiêu?

Bài 11. Trong một phép trừ, tổng của số trừ với hiệu bằng 60. Tìm số bị trừ của phép trừ đó?

Bài 12. Tích của hai số gấp 5 lần thừa số thứ nhất. Tìm thừa số thứ hai.

Bài 13. Tích của hai số là 75 và gấp 5 lần thừa số thứ hai. Hỏi tích đó gấp mấy lần thừa số thứ nhất?

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ đề thi

Đang tải...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đang tải...