TUYỂN TẬP THI ĐỀ THI VIOLYMPIC LỚP 3 FILE WORD

1. 152 là số liền sau của số nào? (A.    141,  B.    142,   C.    151,    D.    153)

2. Số liền trước của số 239 là số nào(A.    240,  B.    229,   C.    238,    D.    139)

3.Số gồm bảy trăm,bốn đơn vị và 2 chục được viết là  (A. 427, B.247,C.724,D. 742)

4.Tìm 1 số biết khi lấy số đó chia cho 4 rồi cộng 82 thì được kết quả là 91

                                          (A.   36, B.   24, C.   32, D.   28)

5.Khối lớp 3 có 312 học sinh,khối lớp 4 có nhiều hơn khối lớp ba 45 học sinh.Hỏi khối lớp 4 có bao nhiêu học sinh.(A.    365,  B.    358,   C.    357,    D.    359)

6.1 đội đồng diễn thể dục có 152 nam,106 nữ.Hỏi đội đồng diễn thể dục có bao nhiêu

người.                              (A.   258, B.   248, C.   208, D.   268)

7. Bạn Giang sưu tầm được 138 con tem.Bạn Minh sưu tầm được 227 con tem.Vậy cả 2 bạn sưu tầm được số con tem là.(A.   351, B.   365, C.   355, D.   361)

8.Thùng dầu thứ 1 có 287 lít dầu.Thùng dầu thứ 2 có 462 lít dầu.Vậy cả 2 thùng chứa số lít dầu là.(A.   649, B.   644, C.   744, D.   749)

9.Tam giác ABC có cạnh AB dài 242 cm,cạnh BC dài 283 cm,cạnh CA dài 234 cm.Chu vi tam giác ABC là .(A.   759 cm, B.   779 cm, C.   7749 cm, D.   769 cm)

Bài 2: Đi tìm kho báu

1.Minh dùng 1/3 thời gian trong ngày để học tập.Vậy thời gian học của Minh trong 1 ngày là …..giờ.

2. Mẹ mua về 42 quả cam,mẹ chia cho các đĩa mỗi đĩa 6 quả.Số đĩa cam mẹ chia được là ……. đĩa. 

3.Đàn gà nhà bác Loan có tất cả là 48 con,biết số gà mái bằng 1/6 số gà  của cả đàn.Vậy nhà bác Loan có số gà mái là ……… con.                                                                           

4.Hiện nay con 12 tuổi và bằng 1/3  tuổi mẹ.Hỏi 2 năm nữa mẹ …….. tuổi                          

5.Minh gấp được 64 bông hoa,số bông hoa Minh gấp được bằng 1/3 số hoa chị gấp.Hỏichị gấpđược ………. bông hoa

6.Số bi của Bình bằng 1/3 số bi của An bớt đi 3 viên.Hỏi Bình có …… viên bi,biết rằng An có 30 viên bi.

7.84 chia 4 rồi nhân với 5 thì bằng:………

Bài 3: Cóc vàng tài ba.

1.a : 4 = 5 ( dư 2)vậy a là (A.   18, B.   22, C.   13, D.   28)

2.Kho thứ nhất có 234 kg gạo,kho thứ 2 có 342 kg gạo.

Cả 2 kho có số gạo là 

A.   576 kg, B.   676 kg, C.   566 kg, D.   467 kg

3.Cho cácsố 546,465,564,456.Tìm số lớn nhất

A.  546 , B. 465,  , C.  564 , D.456

4.Nhà Mai thu được 56 bắp ngô,số ngô nhà Loan thu được nhiều hơn nhà Mai 18 bắp .Vậy nhà Loan thu được

A.   38 bắp, B.  74 bắp , C.  64 bắp, D.48 bắp

5.Tam giác ABC có độ dài 3 cạnh AB,BC,CA lần lượt là 24cm,35cm,25cm.Chu vi tam giác ABC là

.A.   84cm, B.   60cm, C.   74cm, D.   94cm

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Đang tải...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đang tải...