Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 4 file word cả năm

Phiếu ôn TẬP Môn Tiếng Việt

(Tuần 1)

Bài 1:Điền s hoặc x vào từng chỗ trống cho phù hợp:

…ao động                        …ao giấy tờ                                  …in mời

lát  …au                          …em xét                                         … âu chuỗi

Bài 2 : Khoanh vào chữ cái trước từ nói về lòng nhân hậu, tình thương yêu con người  :

a.  thương người b. nhân từ

c.  thông minh

d. nhân ái

e.  khoan dung f.  thiện chí

g.  hiền từ

h. đùm bọc i.  che chở

Bài 3 : Tìm 2 từ   trái nghĩa với nhân hậu: ………………………………………………

Tìm 2 từ   trái nghĩa với đoàn kết   : ………………………………………………..

Bài 4 : Xếp các từ sau vào mỗi cột cho phù hợp :

nhân dân; nhân đạo; nhân tâm; nhân tài; nhân lực; nhân vật; nhân nghĩa; nhân quyền

A

Tiếng  nhân  trong từ có nghĩa là

người

……………………………………

……………………………………

…………………………………..

…………………………………..

B

Tiếng  nhân  trong từ có nghĩa là lòng thương người

……………………………………

……………………………………

…………………………………..

…………………………………..

Bài 5 : Khoanh tròn vào chữ cái trước câu dùng sai từ có tiếng nhân:

a.  Thời đại nào nước ta cũng có nhiều nhân tài.

b.  Nhân dân ta có truyền thống lao động cần cù.

c.  Bà tôi là người nhân hậu, thấy ai khó khăn bà thường hết lòng giúp đỡ.

d.  Bác của tôi rất nhân tài

Bài 6: Em hóy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 7 đến 10 cõu ) tả ngoại hình  một người mà em yêu quý.

(Học sinh viết đoạn văn vào vở Luyện Tiếng Việt nộp kèm phiếu vào sáng thứ hai).


Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *