Tuyển chọn 36 đề ôn tập Toán lớp 4 hay

1 Đúng ghi Đ, sai ghi S:
Số 93 085 đọc là:
a) Chín nghìn ba mươi trăm tám mươi lăm
b) Chín trăm ba mươi trăm tám mươi năm
c) Chín mươi ba nghìn không trăm tám mươi lăm

2 khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Số lớn nhất trong các số:
85 091; 85 190; 58 901; 58 910.
A. 85 091 B. 85 190
c. 58 901 D. 58 910

3 Đúng ghi Đ, sai ghi S:
Điền dấu (>, <, =) vào chỗ chấm: 60 240 60 000 + 200 + 4 a) 60 240 >60 000+ 200+ 4 □
b) 60 240 <60 000+ 200+ 4 □
c) 60 240 = 60 000 + 200 + 4 □

4 Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: Nếu a= 8 260 thì giá trị biểu thức 35 420 – a: 4 là:

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Đang tải...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đang tải...