Tuyển tập 71 bài tập Toán lớp 4 ôn thi học học kì.

Ôn tập toán kì 1
Bài 1: Điền dấu (<;>; = ) thích hợp vào chỗ chấm
…32467 34890 34890
….45388 12083 1208
8907 93021 9999

Bài 2 : Một nhà máy trong 4 ngày sản xuất được 680 ti vi. Hỏi trong 7 ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu chiếc ti vi, biết số ti vi mỗi ngày sản xuất như nhau .

Bài 3: Số ba mươi nghìn không trăm linh bảy viết là :
A. 300 007 B. 30 007 c. 3 007 D . 30 070

Bài 4 : Số lớn nhất gồm 5 chữ số khác nhau là :
A. 99 999 B. 98756 c. 98765 D. 99 995

Bài 5 : Viết các số sau :
a. Mười lăm nghìn b. Bảy trăm năm mươi
c. Bốn triệu d. Một nghìn bốn trăm linh năm

Bài 6 : trong các số sau 67382; 37682; 62837; 62783; 286730 thì số nào lớn nhất là ; A.67382 B. 62837 c. 286730 D. 62783

Bài 7 : Số liền sau số 999 999 là :
A. 1 triệu B. 10 triệu C. 1 tỉ D. 100 triệu

Bài 8 : Viết số gồm : 7 triệu, 7 trăm triệu, 7 nghìn, 7 đơn vị

Bài 9: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
a. 675; 676; …..; ; ; ;681. b. 100; ; ; ; 108; 110.

Bài 10 : Viết số gồm :
a. 2 trăm nghìn, 5 trăm, 3 chục, 9 đơn vị.
b. 5 nghìn, 8 chục, 3 đơn vị.
c. 9 trăm nghìn, 4 nghìn, 6 trăm 3 chục .

Bài 11: Dãy số tự nhiên là :
A. 1,2,3,4,5,…
B. 0,1,2,3,4,5
c. 0,1,2,3,4,5.
D. 0,1,3,4,5,….

Bài 12 : Tìm X với: X là số tròn chục, 91> X > 68

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Đang tải...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đang tải...