Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 5 cực hay

bài 5: có bao nhiêu số có 4 chữ số mà trong đó không có 2 chữ số nào giống nhau ở mỗi số?

bài 6: cho 3 chữ số 1,2, 3. hãy viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau từ 3 chữ số đã cho, rồi tính tổng các số vừa viết được. bài 7: cho các chữ số 5, 7, 8.

  1. hãy viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau từ các chữ số đã cho.
  2. tính nhanh tổng các số vừa viết được.

bài 8: cho số 1960. số này sẽ thay đổi như thế nào? hãy giải thích?

  1. xóa bỏ chữ số 0.                               b) viết thêm chữ số 1 vào sau số đó.
  2. đổi chỗ hai chữ số 9 và 6 cho nhau.

bài 9: cho số thập phân 0,0290. số ấy thay đổi như thế nào nếu:

a) ta bỏ dấu phẩy đi?                     b) ta đổi hai chữ số 2 và 9 cho nhau?

  • ta bỏ chữ số 0 ở cuối cùng đi?
  • ta chữ số 0 ờ ngay sau dấu phẩy đi?

bài 10: cho ba chữ số: a, b, c khác chữ số 0 và a lớn hơn b, b lớn hom c.

  1. với ba chữ số đó, có thể lập được bao nhiêu số có ba chữ số? (trong các số, không có chữ số nào lặp lại hai lần)
  2. tính nhanh tổng của các số vừa viết được, nếu tổng của ba chữ số a, b, c là 18.
  3. nếu tổng của các số có ba chữ số vừa lập được ở trên là 3330, hiệu của số lớn nhất và số bé nhất trong các số đó là 594 thì ba chữ số a, b, c là bao nhiêu?

bài 11: hỏi có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số mà ở mỗi số: a) không có chữ số 5?       b) không có chữ số 7

bài 12: hỏi có bao nhiêu số có 3 chữ số mà mỗi số có:

a) 1 chữ số 5                                            b) 2 chữ số 5.

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Đang tải...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đang tải...