Toán lớp 5 tính ngược từ cuối lên và phương pháp giải

Bài 4: Mạnh, Hùng, Dũng và Minh có một số quyển vở. Mạnh lấy 1/3 số vở để dùng, Hùng lấy 1/3 số vở còn lại để dùng, tiếp theo Dũng cũng lấy 1/3 số vở còn lại. Cuối cùng Minh dùng nốt 8 quyển.

Hỏi lúc đầu cả 4 bạn có bao nhiêu quyển?

Tóm tắt đầu bài và cách giải

Tóm tắt

  • 4 bạn Mạnh, Hùng, Dũng và Minh có một số quyển vở.
  • Mạnh lấy 1/3 số vở để dùng. Vậy số vở còn lại là 2/3 số vở ban đầu.
  • Hùng lấy 1/3 số vở còn lại. Vậy số vở còn lại là 2/3 số vở còn lại sau khi Mạnh lấy.
  • Dũng lấy tiếp đi 1/3 số vở còn lại. Vậy số vở còn lại là 2/3 số vở còn lại sau khi hùng lấy.
  • Cuối cùng còn lại 8 quyển Minh dùng,

Giải

Vậy 2/3 số vở còn lại sau khi hùng lấy là 8.
Số vờ Dũng và Minh dùng là: 8 X 3 : 2 = 12 ( quyến )
SỐ vờ Hùng, Dũng và Minh dùng là: 12 X 3 : 2 = 18 ( quyển )
SỐ vờ của 4 bạn có là: 18 X 3 : 2 = 27 ( quyển )

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu

Đang tải...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đang tải...