Tuyển chọn 150 bài tập Toán lớp 5 bồi dưỡng học sinh giỏi có lời giải chi tiết

Bài 1 : Ngày 8 tháng 3 năm 2004 là thứ ba. Hỏi sau 60 năm nữa thì
ngày 8 tháng 3 là thứ mấy ?

Bài giải :

Năm thường có 365 ngày (tháng hai có 28 ngày) ; năm nhuận có 366 ngày
(tháng hai có 29 ngày). Kể từ 8 tháng 3 năm 2004 thì sau 60 năm là 8 tháng
3 năm 2064. Cứ 4 năm thì có một năm nhuận. Năm 2004 là năm nhuận,
năm 2064 cũng là năm nhuận. Trong 60 năm này có số năm nhuận là 60 : 4

1 = 16 (năm). Nhưng vì đã qua tháng hai của năm 2004 nên từ 8 tháng 3
năm 2004 đến 8 tháng 3 năm 2064 có 15 năm có 366 ngày và 45 năm có
365 ngày.

Vì thế 60 năm có số ngày là : 366 x 15 + 365 x 45 = 21915
(ngày). Mỗi tuần lễ có 7 ngày nên ta có 21915 : 7 = 3130 (tuần) và dư 5
ngày. Vì 8 tháng 3 năm 2004 là thứ ba nên 8 tháng 3 năm 2064 là chủ nhật.

Bài 2 : Tí có một số bi không quá 80 viên, trong đó số bi đỏ gấp 5 lần số
bi xanh. Nếu Tí có thêm 3 viên bi xanh nữa thì số bi đỏ gấp 4 lần số bi
xanh. Hỏi lúc đầu Tí có mấy viên bi đỏ, mấy viên bi xanh ?

Bài giải :

Bài này có nhiều cách giải khác nhau, xin nêu một cách giải như sau
Ta thấy : Số bi xanh lúc đầu bằng 1/5 số bi đỏ.
Sau khi Tí có thêm 3 viên bi xanh nữa thì số bi xanh lúc đó bằng 1/4 số bi
đỏ.

Do đó 3 viên bi ứng với số phần của số bi đỏ là :
Vậy số bi đỏ của Tí lúc đầu là :
Số bi xanh của Tí lúc đầu là : 60 : 5 = 12 (viên)
Vậy lúc đầu Tí có 60 viên bi đỏ và 12 viên bi xanh.

Vì 60 + 12 = 72 nên kết quả này thỏa mãn giả thiết về số bi của Tí không có
quá 80 viên.

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *