Tuyển chọn 52 đề kiểm tra Toán vào lớp 6

Câu 1. (2 điểm)
Một trường tiểu học có 432 học sinh nữ. số học sinh nữ chiếm 54% học sinh của toàn trường. Hỏi trường ấy có tất cả bao nhiêu học sinh?

Câu 2. (2 điểm)
4 .
a) Tổng hai số bằng 112, số lớn bằng – số bc. Tìm hai số đó.
b) I liệu của hai số là 0,8. Thương của hai số đó cũng bằng 0,8. Hãy tìm hai số đó. Câu

3. (2 điểm) Tính:
a) 637,38: 18 x 2,5.
c) 189,2 : 11 : 2.
b) 56,32- 13,4 x 2,4.
d) 0,2268:0,18.

Câu 4. (2 điểm)
Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 128,7 m và chiều dài bằng chiều rộng.

a) Tính diện tích của khu vườn.
7
b) Người chủ khu vườn trồng hoa vào ^ diện tích khu vườn và diện tích còn lại thì để trồng rau. Hỏi diện tích trồng rau là bao nhiêu mét vuông?

Câu 5. (2 điểm)
a) Năm nay tuổi của con là 7 tuổi, tuổi của mẹ là 35 tuổi. Hỏi mấy năm nữa thì tuổi của mẹ gấp ba lần tuổi của con?
b) Hiện nay tuổi của người anh là 27 tuổi. Năm mà tuổi người anh bằng tuổi

Ằ , 1
hiện nay của người em thì tuổi của em chỉ bằng — tuổi của anh lúc ấy. Hỏi hiện nay người em bao nhiêu tuổi?

ĐỀ 2
Năm học 2002 – 2003

Câu 1. (2 điểm)
Hai túi gạo có tất cả là 24,25 kg gạo. Nếu lấy ở túi thứ nhất 3,5 kg gạo đổ vào túi thứ hai thì túi thứ nhất nặng hôm tối thứ hai 0,6 kg. Hỏi lúc đầu mỗi túi nặng bao nhiêu kg gạo?

Câu 2. (2 điểm)
Tính: a) (29,38 – 3,25 X 5 + 36,36 : 3) : 6,25.
b) (0,872 : 2,18 4- 4,578 : 3,27) X 3,02 – 2,707.

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu

Đang tải...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đang tải...