Tuyển chọn bài tập Toán lớp 5 ôn tập cuối năm theo 3 chủ đề

Câu 4. Phần thập phân của số 42,25 là :
A. 25 B. 25/10 C. 25/100 D. 25/1000
Câu 5. Phân số 35 viết dưới dạng số thập phân là :
A. 3,5 B. 0,35 C. 35 D. 0,6
Câu 6: KÕt qu¶ cña biÓu thøc : viÕt d­íi d¹ng sè thËp ph©n lµ :
A. 2,53 B. 20,53 C. 2,053 D . 20,503

Câu 7: Số thập phân gồm 28 đơn vị, 1 phần mười, 8 phần trăm viết là:
A. 28, 108 B. 28, 018 C. 28,0081 D. 28,180
Câu 8: Chữ số 5 trong số 961, 225 có giá trị là:

Câu 9: Giá trị của chữ số 5 trong sô 34,058 là
A. 5 B. C. D.

Câu 10: Số gồm bảy mươi hai đơn vị, ba phần mười, chín phần nghìn viết là:
A. 72,309 C. 72,390
B. 72,39 D. 723,9

Câu 11: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.
1) Phân số 7/4 bằng số thập phân nào dưới đây ?
A. 7,4 B. 4,7 C. 17,5 D. 1,75
2) Hỗn số 2 3/5 bằng số thập phân nào dưới đây ?
A. 2,35 B. 23,5 C. 2,6 D. 2,06

Câu 12: Số lớn nhất trong các số 8,643; 7, 896; 5,999; 9,001 là:

8,643       B. 7, 896            C. 5,999                  D. 9,001

Câu 13: Số thập phân gồm có “ Năm đơn vị, bảy phần nghìn viết là:
A: 5,7 B: 5,07 C: 5,007 D:7,05

Câu 14: Chữ số 6 trong số 157,62 chỉ:
A: 6 phần mười B: 6 phần trăm C: 6 đơn vị D: 6 chục

Câu 15: Tỉ số phần trăm của 15 và 40 là:
0,375% B. 37,5% C. 375% D. 3750%

Câu 16: Kết quả của phép tính + : 3 là:
A. B. C. D.

Câu 17: 25% của 240 là:
A. 0,6 B. 60 C. 600 D. 6
Câu 18: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
a) Tỉ số phần trăm của 0,03 và 0,1 là …………………………….. . …………………………….. .
b) 25% của 70 tạ gạo là …………………………….. …………………………….. tạ gạo.

Câu 19: Một lớp học có 18 nữ và 12 nam. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp? a. 150% b. 60% c. 66 d. 40%

Câu 20: Lan có 3 viên bi trắng và 6 viên bi đỏ. Tỉ số phần trăm giữa số bi trắng so với số bi đỏ là: A. 0,5% B. 5% C. 50% D. 2%

Câu 21: Đội bóng của một trường học đã thi đấu 20 trận, thắng 18 trận. Như thế tỉ số phần trăm các trận thắng của đội là:
A. 19% B. 85% C. 90% D. 95%.

Câu 21: Một chai đựng đầy nước mắm cân nặng 1 kg. Nếu đổ bớt đi số nước mắm thì chai nước mắm chỉ còn lại 840g. Hỏi chai không đựng nước cân nặng bao nhiêu gam ?

Câu 22: Lớp em quyên góp giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn số tiền là 180 000 đồng. Số tiền các bạn nam quyên góp bằng 40% số tiền cả lớp. Hỏi các bạn nữ quyên góp bao nhiêu tiền ?

Câu 23. Tìm một số, biết 15% của số đó là 75 :
A. 11,925 B. 50 C. 500 D. 5,0
Câu 24:

Link tải trọn bộ ở dưới các thầy cô chú ý nhấn tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu

Đang tải...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đang tải...