TUYỂN CHỌN CÁC BÀI TẬP TOÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 4 – 5 THEO CHỦ ĐỀ CÓ ĐÁP ÁN

PHẦN I: CÁC BÀI VỀ SỐ VÀ CHỮ SỐ
PHÂN I: SỐ VÀ CHỮ SỐ

I. Kiến thức cần ghi nhớ

Dùng 10 chữ số để viết số là: 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9.

Có 10 số có 1 chữ số: (Từ số 0 đến số 9)
Có 90 số có 2 chữ số: (từ số 10 đến số 99)
Có 900 số có 3 chữ số: (từ số 100 đến 999)

Số tự nhiên nhỏ nhất là số 0. Không có số tự nhiên lớn nhất.

Hai số tự nhiên liên tiếp hơn (kém) nhau 1 đơn vị.

Các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 gọi là số chẵn. Hai số chẵn liên tiếp hơn (kém) nhau 2 đơn vị.

Các số có chữ số tận cùng là 1,3, 5, 7, 9 gọi là số lẻ. Hai số lẻ liên tiếp hơn (kém) nhau 2 đơn vị.

II Bài tập

Bài 1: Cho 4 chữ số 2, 3, 4, 6.
a) Có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau đ- ợc viết từ 4 chữ số trên? Đó là những số nào?
b) Có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau đ- ợc viết từ 4 chữ số trên? Hãy viết tất cả các số đó?
Nhận xét: Mỗi chữ số từ 4 chữ số trên ở vị trí hàng trăm ta lập đ- ợc 6 số có 3 chữ số khác nhau, vậy có tất cả các số có 3 chữ số khác nhau là: 6 X 4 = 24 (số).
Tương tự phần (a) ta lập được: 4 X 6 = 24 ( số)
Các số đó là: 2346; 2364; 2436; 2463; 2643; 2634; 3246; 3264; 3426; 3462; 3624; 3642; 4236; 4263; 4326; 4362; 4623; 4632; 6243;6234; 6432; 6423.

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Đang tải...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đang tải...