Tuyển chọn các dạng bài tập Toán lớp 5 ôn thi bồi dưỡng học sinh giỏi file word

Toán 5 – CÁC BÀI TOÁN dạng trung bình cộng

Bài 1: Cho hai số trung bình cộng là 25. Số thứ nhất gấp 4 lần số thứ hai. Tìm hai số đó.

Bài 2: Trung bỡnh cộng tuổi của bố và mẹ là 41 tuổi và trung bỡnh cộng tuổi của bố, mẹ và con là 30 tuổi. Hỏi con bao nhiờu tuổi?

Bài 3: Cho trung bình cộng của 5 số lẻ liên tiếp là 25. Tính 5 số đó.

Bài 4: Trung bình cộng của 2 số là 56, số lớn hơn số bé 4 đơn vị. Tỡm 2 số đó.

Bài 5: Một cô giáo đang bồi dưỡng 5 học sinh giỏi toán. Trung bình cộng tuổi 5 hoc sinh đó là 11. Nếu tính tuổi của cô giáo thì tuổi trung bình cộng tất cả là 14 tuổi. Hỏi cô giáo bao nhiêu tuổi.

Bài 6: Cho 3 số. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 355, tổng của số thứ hai và số thứ ba là 597, tổng của số thứ ba và số thứ nhất là 482.

a) Tính trung bình cộng của 3 số                            b) Tính mỗi số đó cho.

Bài 7: Hiện nay trung bình cộng số tuổi của 2 bố con là 25 tuổi. Tuổi bố hơn tuổi con là 28 tuổi. 

   a) Tính số tuổi của bố và của con hiện nay b) Sau mấy năm nữa thỡ tuổi bố gấp 3 lần tuổi con.

Bài 8: Trung bình cộng tuổi Cường, Bình, An và Huy là 23 tuổi. Trung bình cộng tuổi của Cường, Bỡnh và Huy là 28 tuổi. Tính tuổi của mỗi bạn. Biết rằng tuổi An gấp đôi tuổi Huy, tuổi Huy bằng  1/6 tuổi Bình.

Bài 10: Gia đình tôi gồm 4 người: bố, mẹ, tôi và em tôi. Tuổi trung bình cộng của cả nhà là 24 tuổi. Nếu không tính tuổi của bố thì tuổi trung bình của gia đình tôi là 17 tuổi. 

   a) Hỏi bố bao nhiêu tuổi?  b) Mẹ kém bố 3 tuổi, tuổi tôi gấp đôi tuổi em tôi. Hỏi tuổi của em tôi.

Bài 11: Bình có 8 viên bi, Dũng có 5 viên bi, Hà có số bi hơn trung bình cộng số bi của 3 bạn là 1 viên bi. Hỏi Hà có bao nhiêu viên bi?

Bài 12: Lớp 4A có 36 học sinh, lớp 4B có 45 học sinh. Lớp 4C có 40 học sinh. Số học sinh lớp 4D nhiều hơn trung bình cộng của 4 lớp 5 học sinh. Hỏi lớp 4D cú bao nhiêu học sinh?

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *