Tuyển tập 22 đề ôn tập Toán lớp 5 bản đẹp

Bài 1: Cho một số có 6 chữ số. Biết các chữ số hàng trăm ngàn, hàng ngàn, hàng trăm và hàng chục lần lượt là 5, 3, 8, 9.

Hãy tìm các chữ số còn lại của số đó đê số đó chia cho 2, cho 3 và cho 5 đồu dư 1. Viết các số tìm được.

Bài 2: Cho tích sau: 0,9x 1,9X2.9 X 3,9 X… X 18,9
a, Không viết cả dãy, cho biết tích này có bao nhiêu thừa số ?

b, Tích này tận cùng bằng chừ số nào?

c, Tích này có bao nhiêu chữ số phần thập phân?

Bài 3: Một phép chia 2 số tự nhiên có thương là 6 và số dư là 51. Tống số bị chia, số chia, thương số và số dư bằng 969.

Hãy tìm số bị chia và số chia của phép chia này?

Bài 4: Hai kho lương thực chứa 72 tấn gạo. Nếu người ta chuyển 3/8 số tấn gạo trong kho thứ nhất sang kho thứ hai thì số gạo ở hai kho bằng nhau.

Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn gạo?

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *