21 lãnh đạo doanh nghiệp tại Việt Nam ký tuyên bố ủng hộ nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ

Tại Hà Nội, 21 nhà lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam và Châu Âu tại Việt Nam đã ký Tuyên bố ủng hộ các nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ (WEPs) – một sáng kiến toàn cầu nhằm trao quyền cho phụ nữ tại nơi làm việc, trên thị trường và trong cộng đồng.

21 lãnh đạo doanh nghiệp tại Việt Nam đã ký tuyên bố ủng hộ nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ tại nơi làm việc, trên thị trường và trong cộng đồng.
21 lãnh đạo doanh nghiệp tại Việt Nam đã ký tuyên bố ủng hộ nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ tại nơi làm việc, trên thị trường và trong cộng đồng.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp “Bình đẳng là thịnh vượng” do Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC) trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Cơ quan Liên Hiệp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam cùng phối hợp tổ chức. Diễn đàn này nhằm chia sẻ những thực tiễn về nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và chiến lược đầu tư cho phụ nữ để giúp Doanh nghiệp phát triển bền vững và thịnh vượng.

Các Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (WEP), sáng kiến chung của UN Women và UN Global Compact, gồm bảy bước mà các doanh nghiệp có thể thực hiện để trao quyền cho phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc, trên thị trường và trong cộng đồng. Áp dụng các Nguyên tắc này, các doanh nghiệp sẽ có thể tạo điều kiện để phụ nữ tham gia đầy đủ vào các hoạt động kinh tế thuộc các ngành nghề và lĩnh vực khác nhau trong đời sống kinh tế. Với việc ký Tuyên bố hôm nay, các doanh nghiệp đã khẳng định lại tầm quan trọng của bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, thể hiện cam kết của lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao đối với bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, đồng thời khuyến khích lãnh đạo các doanh nghiệp khác hành động tương tự.

Trên toàn thế giới đã có 3358 lãnh đạo doanh nghiệp cam kết ủng hộ các nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ, trong đó có 67 lãnh đạo doanh nghiệp tại Việt Nam, bao gồm cả 21 lãnh đạo ký tuyên bố này. Tại diễn đàn các doanh nghiệp đã chia sẻ và thảo luận kinh nghiệm và sáng kiến tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào chuỗi cung ứng, đầu tư cho phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới thông qua các chính sách và nỗ lực hỗ trợ cộng đồng của doanh nghiệp.

Thảo luận và chia sẻ trong diễn đàn đã thôi thúc các doanh nghiệp khác đưa bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ là trọng tâm của hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các thực tiễn, chính sách của họ về trách nhiệm của doanh nghiệp. Diễn đàn góp phần tăng cường mối quan hệ thương mại và hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu với sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam và Châu Âu trong các cuộc thảo luận và các lãnh đạo Doanh nghiệp ký kết Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC) chia sẻ tại diễn đàn doanh nghiệp: “Thúc đẩy cơ hội việc làm, cống hiến và thăng tiến cho Phụ nữ và nam giới trong cộng đồng, nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng sẽ khai thác được tiềm năng, thế mạnh của mỗi giới, đó chính là sự bổ sung hoàn hảo, là nền tảng để đạt được sự thịnh vượng và phát triển bền vững của mỗi quốc gia và mỗi doanh nghiệp.”

Phiên thảo luận của các nhà lãnh đạo nữ.
Phiên thảo luận của các nhà lãnh đạo nữ.

Phát biểu tại diễn đàn, bà Elisa Fernandez Saenz, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam nhấn mạnh: “Giữa đầu tư cho việc làm của phụ nữ và thu nhập bình quân đầu người có mối tương quan trực tiếp: những quốc gia có tỷ lệ bình đẳng giới cao hơn sẽ có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn và năng lực cạnh tranh cao hơn. Tương tự, những doanh nghiệp có tỷ lệ bình đẳng giới cao hơn sẽ có lợi nhuận cao hơn, năng suất và năng lực cạnh tranh cao hơn, có lực lượng lao động và môi trường làm việc tốt hơn.”

Ông Tom Corrie – Tham tán thứ nhất – Phó Trưởng ban Hợp tác, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam nhấn mạnh: “Việt Nam xếp thứ 3 ASEAN, về khoảng cách giới, về mức độ tham gia và cơ hội kinh tế. Rõ ràng, cần tăng cường hơn nữa các nỗ lực nhằm trao quyền kinh tế cho phụ nữ. Tôi rất vui khi chứng kiến các lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu ký cam kết ủng hộ Nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ (WEP), thông qua chương trình WeEmpowerAsia mà EU rất vinh dự có đóng góp.”

Theo baodansinh.vn

Bình luận

Bài viết liên quan