Bà Võ Thị Ánh Xuân làm Phó chủ tịch Nước

Chiều 6/4, với hơn 93% số phiếu tán thành, Quốc hội đã bầu bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Bà Võ Thị Ánh Xuân.

Bà Xuân là Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết khóa XI và là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; là đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Bà là cử nhân Sư phạm hóa học, xuất phát điểm là giáo viên trường THPT ở An Giang, sau đó làm chuyên viên nghiên cứu tổng hợp của Văn phòng Tỉnh ủy An Giang.

Sau 9 năm làm Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang, bà lần lượt đảm nhiệm các chức vụ: Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang; Bí thư Thị ủy Tân Châu; Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011 – 2016; Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Tháng 10/2015, Bộ Chính trị điều động, phân công bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bà được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng.

Tháng 9/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, bà tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra hồi cuối tháng 1/2021, bà tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và mới đây có tên trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở khối Chủ tịch Nước.

Theo baodansinh.vn

Bình luận

Bài viết liên quan