Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Giải pháp để đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn[Clip]

Để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng, cần đổi mới nhận thức về du lịch là ngành đa ngành, đa nghề và mang tính xã hội cao.

Theo toquoc.vn

Bình luận

Bài viết liên quan