Truyện cười: Điều kiện cần để được lên thiên đàng

Trong giờ đạo đức, cô giáo hỏi học trò :

– Nếu mỗi ngày cô đều đi nhà thờ, tối đọc kinh trước khi ngủ. Vậy cô có được lên thiên đàng không ?

– Dạ, thưa không, cô.

– Vậy nếu cô bán nhà, lấy hết tiền giúp người nghèo khổ. Cô có được lên thiên đàng không ?

– Dạ, cũng không, cô.

– Ui trời ! Vậy cô phải làm sao để được vào nước Chúa, mấy em ?

– Dạ, điều kiện cần để được lên thiên đàng đầu tiên là cô phải chết ạ, sau đó điệu kiện đủ mới xét tới đi nhà thờ, đọc kinh, làm phước…thưa cô

– ??? !

Bình luận

Bài viết liên quan