Truyện cười hay: CÔ GIÁO MUỐN GẶP BỐ

  • Cái gì thế này?

Con trai Tồ nhún vai đáp:

  • Thì ảnh của bố đấy mà!
  • Vì sao nó lại nằm ở đây? – Tồ tò mò.

Cậu con trai đáp:

  • Vì cô giáo con muốn nhìn thấy bố.
  • Thật à? – Tồ sung sướng hỏi lại – Cô giáo con nói thế nào?
  • Cô bảo muốn biết mặt ‘đứa ngu nào’ đã làm bài hộ con.
  • !!!

Bình luận

Bài viết liên quan