Truyện cười hay: Hình phạt ngoại tình

Hai vợ chồng nọ, sau khi chết xuống âm phủ thì Diêm Vương phán:

  • Hai vợ chồng nhà ngươi lúc sống đã phạm nhiều tội lỗi, trong đó có cả tội ngoại tình.

Hình phạt đó là phải bị kim đâm, cứ ngoại tình một lần thì bị đâm một cái.

Nói vừa dứt lời, Diêm Vương gọi quỷ sứ đưa hai người này vào chịu phạt.

Anh chồng vì ngoại tình 10 lần nên phải chịu bị kim đâm 10 cái. Sau khi chịu phạt xong, ra ngoài anh ngó quanh không thấy vợ mình đâu liền hỏi:

  • Thưa Diêm Vương, vợ con đâu ạ?
  • Vợ ngươi đang nằm trên máy may kia kìa.

Bình luận

Bài viết liên quan