Áp dụng kĩ thuật hiện đại trong dạy học để tạo hứng khởi cho học sinh

Đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, nhiều năm qua, giáo viên các trường THPT tại Hà Tĩnh đã không ngừng vận dụng những kĩ thuật dạy…

Xem tiếp Áp dụng kĩ thuật hiện đại trong dạy học để tạo hứng khởi cho học sinh